ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

ข่าววันนี้ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

ในปี 2567 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เปิดให้ประชาชนสามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง เพียงแค่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ได้ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 1: จองคิวต่อใบขับขี่

สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • จองผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
 • จองผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ขั้นตอนที่ 2: อบรมออนไลน์ DLT eLearning

ต้องเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใช้เวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่ออบรมจบแล้วจะได้รับผลผ่านการอบรมในรูปแบบไฟล์ PDF

ขั้นตอนที่ 3: เดินทางไปต่อใบขับขี่ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

เมื่อถึงวันและเวลาที่นัดหมาย ให้นำเอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังนี้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
 • ผลผ่านการอบรมออนไลน์ DLT eLearning
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
 • ผลผ่านการอบรมออนไลน์ DLT eLearning
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

ค่าธรรมเนียม

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 50 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดสามล้อ 200 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดสามล้อเครื่อง 250 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดรถบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน 300 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดรถบรรทุกเกิน 5 ตัน 500 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดรถโดยสารไม่เกิน 10 คน 300 บาท
 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดรถโดยสารเกิน 10 คน 500 บาท

จองผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th
 • เลือก “จองคิว”
 • เลือกประเภทของใบขับขี่ที่ต้องการต่อ
 • เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการไปดำเนินการ
 • เลือกวันและเวลาที่ต้องการไปดำเนินการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • กด “ยืนยันการจอง”