เช็กรายละเอียด ทางด่วนฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

เช็กรายละเอียด ทางด่วนฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ข่าววันนี้ เช็กรายละเอียด ทางด่วนฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ทางหลวงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง เปิดให้ใช้ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรี 7 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2567

เส้นทางทางด่วนและมอเตอร์เวย์ที่เปิดให้ใช้ฟรี

 • มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – เมืองพัทยา)
 • ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)
 • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์)
 • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
 • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)
 • ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน – ปากเกร็ด)

สำหรับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ทาง กทพ. และกรมทางหลวง ขอความร่วมมือให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีปริมาณรถหนาแน่น และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลดความแออัดของรถบนท้องถนน

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงรถติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ได้ที่เว็บไซต์ของ กทพ. และกรมทางหลวง

คำแนะนำสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

 • วางแผนการเดินทางล่วงหน้า
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีปริมาณรถหนาแน่น
 • ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 • เตรียมความพร้อมของรถให้พร้อมเดินทาง
 • เผื่อเวลาในการเดินทาง
 • เตรียมน้ำดื่มและอาหารว่างติดรถ
 • เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย ยางอะไหล่ น้ำยาเติมลม เป็นต้น
 • ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง