วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดยางรถยนต์บวม

วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดยางรถยนต์บวม

ยางรถยนต์บวม เกิดจากแรงกระแทกที่รุนแรง เช่น ตกหลุม ชนขอบถนน ขึ้นลูกระนาด ส่งผลให้โครงสร้างภายในยางฉีกขาด เกิดเป็นรอยรั่ว อากาศจึงเข้าไปสะสมภายในยางจนเกิดอาการบวมขึ้น ซึ่งอาจทำให้ยางระเบิดได้

วิธีแก้ปัญหาเมื่อยางรถยนต์บวม มีดังนี้

  • กรณียางบวมเล็กน้อย สามารถใช้ยางปะยางชนิดร้อนหรือชนิดเย็นซ่อมแซมได้ แต่ควรซ่อมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
  • กรณียางบวมมาก ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ทันที เนื่องจากยางอาจระเบิดได้ในขณะใช้งาน

หากพบว่ายางรถยนต์มีอาการบวม ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ลดความเร็วลงและจอดรถในที่ปลอดภัย ห้ามขับขี่ต่อเด็ดขาด
  2. เรียกรถยกหรือลากรถมาเคลื่อนย้ายรถ
  3. นำรถไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนยางใหม่โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อป้องกันไม่ให้ยางรถยนต์บวม ควรตรวจสอบสภาพยางเป็นประจำ และหมั่นเติมลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถตกหลุม ชนขอบถนน ขึ้นลูกระนาดด้วยความเร็วสูง เพื่อลดความเสี่ยงที่ยางจะได้รับแรงกระแทกจนเกิดอาการบวมได้

ขอบคุณ ภาพถ่ายโดย Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/th-th/photo/3806249/