ขั้นตอนการขอไฟแนนท์ ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ มีดังนี้

ขั้นตอนการขอไฟแนนท์ ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ มีดังนี้

รู้ไว้ก่อนเลือกซื้อมอร์ไซค์คันใหม่

 1. เลือกรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการ

ก่อนอื่นต้องเลือกรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการซื้อ โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ประเภทรถ และราคาที่พอใจ จากนั้นจึงติดต่อผู้ขายเพื่อทำการตรวจสอบสภาพรถและตกลงราคาซื้อขาย

 1. เตรียมเอกสาร

ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือสำเนาการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน (ถ้ามี)
 1. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อสามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อได้ที่สถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์ที่ให้บริการสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ โดยอาจยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรือใช้บริการยื่นเอกสารผ่านตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์

 1. รอผลการอนุมัติสินเชื่อ

สถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์จะใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อประมาณ 1-2 วันทำการ หากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับแจ้งผลอนุมัติทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์

 1. เซ็นสัญญาสินเชื่อและรับรถ

เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเซ็นสัญญาสินเชื่อและชำระค่างวดดาวน์ จากนั้นจึงรับรถมอเตอร์ไซค์จากผู้ขาย

เอกสารเพิ่มเติม

นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว สถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์อาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ขอสินเชื่อ เช่น

 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เอกสารแสดงสถานะทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทประกันชีวิต

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้และสถานะทางการเงินที่มั่นคง
 • ไม่ติดแบล็กลิสต์ในระบบของสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์ที่ให้บริการ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9-12% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อมอเตอร์ไซค์โดยทั่วไปอยู่ที่ 12-60 เดือน

ค่างวดผ่อนชำระ

ค่างวดผ่อนชำระสินเชื่อมอเตอร์ไซค์คำนวณจากเงินกู้ จำนวนเงินดาวน์ และระยะเวลาผ่อนชำระ โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถคำนวณค่างวดผ่อนชำระได้ด้วยตัวเองหรือสอบถามจากสถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์ที่ให้บริการ

ข้อควรระวัง

ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์ที่ให้บริการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเสียผลประโยชน์ภายหลัง