รู้หรือไม่ รถป้ายแดงขับได้ถึงกี่โมง ขับกลางคืนได้ไหม

รู้หรือไม่ รถป้ายแดงขับได้ถึงกี่โมง ขับกลางคืนได้ไหม

ข่าวรถยนต์ รู้หรือไม่ รถป้ายแดงขับได้ถึงกี่โมง ขับกลางคืนได้ไหม

หลายคนคงเคยสงสัยว่า รถป้ายแดงนั้น มีกฎหมายกำหนดเวลาในการใช้งานหรือไม่  คำตอบคือ มี ครับ

ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  ระบุไว้ชัดเจนว่า  รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “รถป้ายแดง”   สามารถใช้งานได้เฉพาะช่วงเวลากลางวัน   เท่านั้น  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.

อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  มีการผ่อนผันให้สามารถใช้งานรถป้ายแดงได้ถึง 20.00 น.   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น   ผู้ใช้งานต้องมีเหตุผลที่สมควร   และควรจดบันทึกเหตุผล   ไว้ในสมุดคู่มือประจำรถ

หากฝ่าฝืน   มีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท

รถป้ายแดงยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆ 

  • ห้ามใช้รถป้ายแดงนอกเขตจังหวัดที่ระบุไว้บนป้าย
  • ห้ามใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกรถ หรือมีระยะทางการใช้งานไม่เกิน 3,000 กม.