รถใช้งานได้กี่ปี หากเฉลี่ยแล้วมีอายุการใช้งานเท่าไหร่

รถใช้งานได้กี่ปี หากเฉลี่ยแล้วมีอายุการใช้งานเท่าไหร่

ข่าวรถยนต์ รถใช้งานได้กี่ปี หากเฉลี่ยแล้วมีอายุการใช้งานเท่าไหร่

เฉลี่ยแล้ว รถยนต์สามารถใช้งานได้ประมาณ 5-13 ปี หรือวิ่งได้ประมาณ 100,000-200,000 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม รถยนต์บางคันสามารถใช้งานได้นานกว่า 20 ปี ก็มีเช่นกัน

สำหรับในประเทศไทย ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกพบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.3 ของจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งหมด

อายุการใช้งานของรถยนต์หนึ่งคัน ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น

  • สภาพการใช้งาน รถยนต์ที่ใช้งานหนัก เช่น วิ่งระยะทางไกลเป็นประจำ บรรทุกหนักเป็นประจำ จอดรถกลางแจ้ง โดนแดดโดนฝนบ่อยๆ จะมีอายุการใช้งานสั้นกว่ารถยนต์ที่ใช้งานเบา
  • การดูแลรักษา รถยนต์ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอตามคู่มือการใช้งาน จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ารถยนต์ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา
  • สภาพอากาศ รถยนต์ที่ใช้งานในประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด จะมีอายุการใช้งานสั้นกว่ารถยนต์ที่ใช้งานในประเทศที่มีสภาพอากาศปานกลาง