คู่มือการใช้ ‘ไฟเลี้ยว’ อย่างมีประสิทธิภาพในการขับขี่

คู่มือการใช้ ‘ไฟเลี้ยว’ อย่างมีประสิทธิภาพในการขับขี่

ไฟเลี้ยวเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีบนรถยนต์ทุกคัน เป้าหมายของไฟเลี้ยวคือเพื่อแสดงให้ผู้ขับขี่รถทางด้านหลัง หรือผู้ใช้ถนนรอบข้างทราบถึงทิศทางที่คุณกำลังจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลน โดยเปิดหรือปิดไฟเลี้ยวตามทิศทางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง การใช้ไฟเลี้ยวอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและลดความขัดแย้งในท้องถนน

เมื่อคุณต้องการเลี้ยวขึ้นหรือลงที่สี่แยกหรือทางแยก ควรเปิดไฟเลี้ยวไปทางซ้ายหรือขวาให้ชัดเจนก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทาง การเปิดไฟเลี้ยวเพื่อแสดงเลนที่คุณต้องการเปลี่ยนเข้าอยู่ย่อมช่วยให้รถที่อยู่ด้านหลังและด้านข้างรู้ว่าคุณกำลังเตรียมตัวในการเปลี่ยนเลน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลน

นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญในการใช้ไฟเลี้ยวเมื่อมีคนเดินเท้าที่กำลังข้ามถนน ควรประณีตให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อแสดงให้คนเดินเท้าทราบถึงเจตนาของคุณในการเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้ถนนอื่นๆ

ในบางกรณี คนอาจพยายามแซงหรือแทรกแซงคุณเมื่อคุณกำลังเลี้ยว ในกรณีเช่นนี้ควรเปิดไฟเลี้ยวข้างก่อนเพื่อเตือนและให้ความสำคัญในการเลี้ยวอย่างมีสติในเวลาเดียวกัน ถ้ามีรถคันอื่นๆ ที่กำลังขับเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันให้ให้สัญญาณและควรตรวจสอบถ้าคุณสามารถเลี้ยวอย่างปลอดภัยหรือไม่

การใช้ไฟเลี้ยวอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และลดความขัดแย้งในท้องถนน การใช้ไฟเลี้ยวอย่างระมัดระวังและความสนใจเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเสมอเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการขับขี่ที่ปลอดภัยและคุ้มครองตนเองและผู้อื่นในท้องถนน