ระยะเวลา 1 ปี ลดภาษีประจำปี รถยนต์ไฟฟ้า 80% บังคับใช้แล้ว

ระยะเวลา 1 ปี ลดภาษีประจำปี รถยนต์ไฟฟ้า 80% บังคับใช้แล้ว

ข่าวรถยนต์วันนี้ ระยะเวลา 1 ปี ลดภาษีประจำปี รถยนต์ไฟฟ้า 80% บังคับใช้แล้ว  นับตั้งแต่วันที่รถจดทะเบียน เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

ทั้งนี้ กรมการขนส่งยังเปิดเผยด้วยว่าในปี 2565 มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจำนวน 14,816 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 156.86% แสดงถึงความสนใจของประชาชนในการหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

ภาษีประจำปี รถยนต์